www.dandragomirescu.ro

Cabinet
Calea Bogdanestilor,
no. 55B
Open
hours
M 14-19
T 14-19
W 14-19
T 14-19
F 14-19
call: 0356 469566


 
.

About us

Cabinetul stomatologic "Dr. Dan Dragomirescu" are grij? de s?n?tatea dumneavoastr? ?i v? ofer? consulta?ii de specialitate, atât stomatologice cât ?i ortodontice.

Aici ve?i întâlni medici competen?i care, prin acte terapeutice de un înalt profesionalism, vor asigura din?ilor ?i întregului aparat buco-maxilar o complet? ?i continu? stare de s?n?tate.

Personalul acestui cabinet este familiarizat cu psihologia copiilor, r?bdarea, bun?voin?a ?i buna dispozi?ie fiind armele cu care reu?im s? învingem teama de halatul alb.
Micu?ii pacien?i cu probleme ale din?ilor de lapte, ale din?ilor permanen?i sau cei cu anomalii dento-maxilare, g?sesc aici cel mai adecvat tratament ?i pot beneficia de o instruire competent? în ceea ce prive?te men?inerea igienei cavita?ii bucale la un nivel corespunz?tor, care s? le asigure pe viitor o dantur? puternic?, s?n?toas?, lipsit? de carii.

Chiar ?i la pacien?ii adul?i tehnicile de ultim? genera?ie v? vor demonstra c? frica de dentist poate fi alungat?, tratamentele efectuându-se într-o atmosfer? cald? si confortabil?, f?r? durere.

Ca o inova?ie în structura unui cabinet stomatologic, ne-am asigurat colaborarea unui medic de familie. Aceasta face ca orice incident medical, care poate ar dep??i competen?ele medicului stomatolog, s? nu prezinte niciun risc pentru s?n?tatea dumneavoastr?.
Consultul interdisciplinar v? ofer? m?surarea ?i monitorizarea tensiunii arteriale, asisten?a la anestezie, test?ri la diferite substan?e medicamentoase etc.

OBSERVATIE :

Daca folositi ca browser Internet Explorer, e posibil sa nu aveti acces la toate informatiile. Recomandam Mozzila Firefox, Sea-monkey, etc.

 
Dr. Dan Dragomirescu este disponibil de luni pana joi, intre orele 14-19

Verde pentru biciclete

Banner
Vino cu bicicleta la cabinet si te rasplatim cu 10% reducere la manoperele uzuale